Kabinet perkt handel in mest in

Het systeem van de mestafzetovereenkomsten komt te vervallen. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Dit systeem, dat veehouders verplicht bijvoorbeeld met akkerbouwers contracten te sluiten voor de afzet van mest, is in 2002 ingevoerd. Afschaffing ervan scheelt boeren jaarlijks 16 miljoen aan adminstratieve lasten. De afschaffing loopt vooruit op een grootscheepser vernieuwing van het mestbeleid, die Nederland op last van de Europese Unie moet doorvoeren. Hoeveel mest een veehouderij mag produceren blijft nu geregeld via de productierechten. Dit stelsel zorgt ervoor dat boeren alleen koeien, varkens en kippen mogen houden als zij over deze rechten beschikken.