Juristerij kost Nederlandse bedrijven acht à negen miljard

Het Nederlandse bedrijfsleven geeft per jaar acht tot negen miljard euro uit aan juridische bijstand. Dit heeft M. Barendrecht, hoogleraar aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit van Tilburg, berekend. Hij vindt dat de kosten uit de hand lopen.

In de themabijlage Recht en Zaken, vandaag in deze krant, bepleit Barendrecht een onorthodoxe aanpak om de kosten te verlagen. Een nieuwe toezichthouder zou de kosten en baten van het rechtssysteem in de gaten moeten houden. Nu gaan juridische adviseurs volgens hem ongebreideld hun gang met contracten, regels en geschillen. ,,We moeten maar eens stoppen met juristen per uur te betalen, want anders houden ze elkaar te lang bezig', zegt Barendrecht. ,,De verplichte inschakeling van een advocaat bij een geschil zou op de helling moeten. Je moet bedrijven de keuze geven.' Conflictbemiddeling – juridisch aangeduid als mediation – gebeurt nog maar mondjesmaat. Juristen hebben daar volgens Barendrecht financieel geen belang bij.

De juridische kosten van bedrijven zijn in Nederland hoog in vergelijking met andere EU-landen. In Nederland wordt 0,69 procent van het bruto binnenlands product (bbp) besteed aan juridische dienstverlening. In Duitsland is dat 0,59 procent, terwijl daar jaarlijks meer geschillen worden opgelost dan in Nederland.

Het Nederlandse bedrijfsleven gaat in toenemende mate gebukt onder juridisering: het juk van juridische regels die de relatie met aandeelhouders, klanten en leveranciers bepalen. Beleggers emanciperen en willen een meer gelijkwaardige positie ten opzichte van de bedrijfsmanagers. Toezichthouders op hun beurt eisen gedetailleerde vastlegging van transacties, contacten met klanten en interne procedures. Onder druk van deze ontwikkeling krijgen juristen binnen concerns prominentere posities. Zo trad de gerenommeerde advocaat Peter Wakkie toe tot de raad van bestuur van het door geschillen geplaagde supermarktconcern Ahold. `Een trendsetter', aldus de juridische wereld.

Het fenomeen juridisering is vooral komen overwaaien uit de Verenigde Staten waar een ware claimcultuur is ontstaan. ,,Die verharding zie je nu ook in Nederland. Met als gevolg dat je tussen Nederlandse bedrijven nu ook al contracten Amerikaanse stijl ziet: 120 kantjes voor een eenvoudige transactie', zegt Steven Schuit van het kantoor Allen & Overy.

bijlage thema: pagina 1

Gerectificeerd

Juristerij

In het artikel Juristerij kost Nederlandse bedrijven acht à negen miljard (20 maart, pagina 1) staat dat het Nederlandse bedrijfsleven acht à negen miljard euro per jaar uitgeeft aan juridische bijstand. Het gaat om een schatting van prof. M. Barendrecht van de totale kosten van de toegang tot het juridische systeem voor de gehele Nederlandse samenleving.