Heeft de inspecteur gelijk?

Bij de aankoop van mijn huis kreeg ik vóór de feitelijk overdracht al toestemming, via een sleutelcontract, om het op te knappen. Ter dekking van de kosten sloot ik een hypotheek af, die groter was dan de aankoopkosten. De verbouwing financierde ik voor met spaargeld. Na de overdracht kreeg ik het extra geleende geld overgemaakt en vulde ik mijn spaargeld aan tot het oude niveau. De belastinginspecteur verzocht mij na mijn aangifte de facturen van de kosten op te sturen. Aan de hand van de factuurdata (van voor de overdracht) concludeerde hij dat de hypotheeklening boven de aankoopkosten niet gebruikt is voor het opknappen van het huis en dat ik de rentekosten ervan niet mag aftrekken. Heeft de inspecteur gelijk?

(H. van de W.)

Ik ken de feiten niet, want uw betoog is summier, maar de lening lijkt duidelijk mede aangegaan voor de verbouwing. Doordat de eigendom pas later overging, was u verplicht om daar eerst eigen geld in te stoppen. Er is dus een oorzakelijk verband tussen de lening en de verbouwing. U moet volhouden en desnoods naar de rechter gaan, lijkt mij.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele