EU krijgt coördinator tegen terreur

De Europese Unie krijgt een speciale coördinator voor terreurbestrijding. Alle EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn het daar gisteren in Brussel over eens geworden.

Op hun spoedvergadering naar aanleiding van de aanslagen in Madrid, vorige week, hebben zij ook afgesproken om vooral hun politie- en veiligheidsdiensten beter te laten samenwerken.

De vergadering, die met een minuut stilte begon, richtte zich vooral op praktische maatregelen. Sinds de aanslagen in New York en Washington in 2001, heeft de EU veel juridische maatregelen getroffen om de terreur te bestrijden. Ook zijn er nu allerlei overlegorganen opgezet voor veiligheidsdiensten en politie. ,,We moeten geen nieuwe instellingen oprichten omdat dit leuk is, of goed overkomt'', zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Sarkozy. ,,We moeten vooral de bestaande structuren beter laten werken''. Omdat veel van die structuren niet goed functioneren of langs elkaar heen werken (agenten zijn traditioneel huiverig om informatie te delen), besloten de ministers dat er een speciale coördinator moet komen, die orde op zaken gaat stellen.

In de wandelgangen circuleerde het gerucht dat hiervoor een Nederlander in de race is. Het zou gaan om oud-europarlementariër Gijs de Vries (VVD). Maar van officiële zijde werd dit met kracht ontkend. ,,Het moet een stevig iemand zijn'', zei minister Remkes, ,,iemand die goed thuis is in Europa en de nationale politiek, en die vertrouwd is met inlichtingen- en veiligheidsdiensten''. Dat hoeft niet per se ,,een politicus te zijn''. Premier Balkenende zei gisteren op zijn wekelijkse persconferentie in Den Haag: ,,Het is nu van belang dat bevoegdheden geformuleerd worden. Dat is belangrijker dan het noemen van namen.''

De vijf grote landen in de EU – Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje - kondigden aan dat hun veiligheidschefs, los van verder EU-overleg, maandag in Madrid bijeenkomen. 'Beter samenwerken' met vijftien, en binnenkort 25 landen, zal volgens hen zo moeilijk worden dat het misschien beter is dat een kopgroep het initiatief neemt. ,,Wij hebben toch de meeste mensen, de meeste middelen en de meeste ervaring'', zei de Franse minister Sarkozy. ,,Als de anderen ons willen volgen, dan kan dat''.

Verder spraken de vijftien ministers af om een Europees databank op te zetten voor terrorisme. Biometrische gegevens worden versneld in visa en paspoorten opgenomen. Ook komt er een Europese regeling om gegevens over telefoongesprekken voor een bepaalde duur te bewaren, iets dat nu in elk land anders geregeld is. Verder komt er een onderzoek naar extra beveiliging van kwetsbare doelen als havens en spoorwegen in de hele Unie. De directeur van Europol hield de ministers voor dat een betere samenwerking tussen politie- en veiligheidsdiensten geboden is voor het komende EK-voetbal in Portugal en de Olympische Spelen in Griekenland.