Dwingelandij

Voor iedereen met een paar jaar lagere school die wel eens krant heeft ingekeken, zou het duidelijk moeten zijn dat er een verschil is, wat zeg ik, dat er een gletscherspleet, een Grand Canyon, gaapt tussen wat mensen zeggen, roepen, plechtig verklaren, beloven met de hand op het hart en tranen in de ogen, en dat wat het geval is.

De ING-top gaat haar beloningen verhogen want, zo verklaart het bedrijf, die liggen `ver onder' die van vergelijkbare Nederlandse bedrijven. Door deze onaanvaardbare achterstand gaapt er nu een `gat' tussen huidige salarissen en de `doelstellingen', dat zo snel mogelijk gedicht moet worden.

De AIVD komt met een notitie waarin gesteld wordt dat moslimjongeren zich laten rekruteren voor de jihad vanwege het publieke debat in Nederland. De jongeren zeggen zich onheus bejegend te voelen door `opiniemakers en opinieleiders', en zich om die reden aangetrokken voelen tot radikale groeperingen.

De eerste vraag die hier gesteld zou moeten worden is, wat hadden we dan verwacht dat ze zouden zeggen? Had de KPN-top moeten verklaren gewoon meer geld nodig te hebben omdat, nou ja, daarom, omdat het altijd meer kan, en dat voor wie eenmaal rijk is zelfs heel veel toch nooit genoeg is?

En hadden de moslimjongeren soms moeten zeggen dat ze zo'n geheime club eigenlijk wel heel erg spannend vinden, dat vechten gewoon leuk is, dat er in een overgeorganiseerd land als Nederland voor een avontuurlijke puber geen klap te beleven valt, en dat het nu eenmaal buitengewoon bevredigend is om je leven in dienst te stellen van een hoger doel dat al je keuzeproblemen definitief oplost, een antwoord biedt op al je levensvragen, een hoger doel bovendien dat wereldwijd aanhangers heeft, als één grote familie? Dat Allah het wil?

Dat tenslotte in de jaren zestig, weliswaar om ander onrecht in de wereld, honderden Amerikaanse en Europese pubers hen voorgingen?

Néé, It's the debate, stupid! Als `opiniemakers en opinieleiders' nu maar hun mond houden, dan houden de rekruten onmiddellijk op met hun geheime jongensclub-spelletjes. En als de schrijnende loonachterstand van de KPN-top eenmaal is ingelopen, dan zullen de bestuurders zich in alle bescheidenheid, vervuld van plichtsbesef en ethische verantwoordelijkheden, met integriteit, volle overgave en uiterste inzet wijden aan hun bestuurlijke taken, en niet meer morren totdat de volgende achterstand wordt geconstateerd.

Meer dwingelandij. De brief van `de dienaren van de Machtige en Wijze Allah', ondertekend met `het commando Movsar Barajev', die afgelopen week naar de Franse pers en regering werd gestuurd. Volgens de brief moet de deze maand aangenomen wet die het dragen van hoofddoeken en andere opzichtige religieuze tekens op openbare scholen verbiedt, ingetrokken worden. Want anders. ,,Met deze afschuwelijke wet, die discriminerend en anti-moslim is, hebben jullie bewezen (-) tot het kamp van de duivel te behoren, en wij zullen jullie als zodanig behandelen tot de Laatste Dag, tenzij jullie terugkomen op jullie besluit.''

Wie is `jullie'? ,,Het volk van de wijn en het varkensvlees'', aldus de brief. De saillantste zin: ,,Wij hebben jullie uitgesloten van een bepaalde categorie van jullie ongelovige broeders, gezien jullie verzet tegen het onrechtvaardige geweld van de Kruisvaarders in Irak, maar jullie hebben zelf besloten op de lijst te gaan staan van de ergste vijanden van de islam.''

Als wij nou maar braaf waren gebleven, dan was papa gewoon lief tegen ons geweest. Maar we konden het weer niet laten, helemaal onze eigen schuld, en nu heeft hij geen keus dan ons een pak slaag te geven. Dat doet hem meer pijn dan ons, echt.

Als de Fransen nu eens die wet intrekken, zou dat volstaan om een aanslag af te weren? Ze blijven natuurlijk wel `het volk van de wijn en het varkensvlees'. En als ze dat nou eens laten staan?

Het is de logica van de mishandelde vrouw die denkt dat, als ze nu maar haar man in niets meer tegenspreekt, beter leert koken, minder zeurt, zedige bloesjes draagt, niet provoceert, die man dan hopelijk ophoudt met slaan. De logica, om eens een lekker gechargeerd voorbeeld te gebruiken, van de Nederlanders in Srebrenica die dachten dat ze, als ze nu maar mooi het spelletje meespeelden met de Serviërs, groter leed zouden kunnen voorkomen. Het Stockholm-syndroom, werd dat toen genoemd, sympathiseren met je gijzelnemer.

Dan de videoband waarop `de militaire woordvoerder van Al-Qa'ida in Europa, Abu Dujan al-Afghani' de aanslag in Madrid claimt, beweert: ,,Het is een antwoord op jullie samenwerking met de criminelen Bush en diens bondgenoten (-) Jullie houden van het leven en wij houden van de dood, wat een voorbeeld is van wat de profeet Mohammed heeft gezegd. Als jullie niet ophouden met jullie onrechtvaardige acties, zal er steeds meer bloed vloeien (-)''. Als wij nu ook van de dood gaan houden, is het probleem dan opgelost?

    • Corine Vloet