De overheid kan er niets aan doen

Bedrijven hebben dagelijks te maken met juridische kwesties zoals claims, regelgeving, bedrijfsrisico's, maar ook met juridische geschillen met werknemers, aandeelhouders en toezichthouders. NRC Handelsblad heeft een enquête gehouden onder zeventig bedrijven. Over één ding is iedereen het eens: de regelgeving neemt alleen maar toe. Daarbij zullen diverse partijen sneller de stap naar de rechter zetten. Inmiddels heeft de eerste advocaat zijn intrede gedaan in de raad van bestuur van Ahold, en kleinere bedrijven vragen al een advocaat in de staf.

De bedrijfscultuur verhardt en iedereen moet daaraan meedoen. Ingenieurs-bureau Grontmij zegt daarover: ,,Ons bedrijf zal ook geconfronteerd worden met een steeds hardere opstelling van onze opdrachtgevers en onze onderaannemers, zodat wij ons zelf ook harder zullen moeten opstellen. Met name in de bouw, waarin wij als adviesbureau actief zijn, zullen goede contacten met opdrachtgevers minder belangrijk worden. In plaats daarvan zullen steeds meer

opdrachten verworven moeten worden via openbare-aanbestedingsprocedures. Deze leiden in een groot aantal gevallen tot een juridische procedure.''

Bedrijven pleiten er voor ,,nieuwe wet- en regelgeving beter aan te laten sluiten bij gelijksoortige wetten en regels in andere landen'' (OCW). De overheid praat al jaren over deregulering, maar de bedrijven merken er ,,vooralsnog weinig van, omdat dit in ruime mate wordt gecompenseerd door de toegenomen regelgeving met betrekking tot de financiële dienstverlening'' (ING).

De meeste bedrijven geven de overheid echter wel een voldoende, met een

uitschieter van een 9 door ABN Amro. De overheid kan er immers niets aan doen dat meer transparantie en verantwoording wordt gevraagd. ,,En dat is ook niet slecht, behalve dat het voor de een meer nodig is dan voor de ander, terwijl ook de ander aan de mode mee moet doen.'' (ABN Amro).

Meer gegevens uit de enquête zijn verwerkt in de stukken in de bijlage.