BEGRIPPEN

Drie begrippen uit het Amerikaanse procesrecht:

Contingency fee wil zeggen dat advocaten meedelen in de schadevergoeding, mits die wordt toegekend door een jury of bereikt wordt bij een schikking (in plaats van per uur te worden betaald, zoals in de meeste andere landen). Vuistregel is dat ongeveer eenderde van het bedrag naar de advocaat gaat, exclusief administratief-juridische onkosten. Dit systeem hangt samen met het no cure no pay-principe: advocaten verdienen niets als ze de zaak niet winnen of niet tot een vergelijk komen met de tegenpartij.

Medical malpractice Om te voorkomen dat advocaten het civiele recht misbruiken voor eigen gewin, heeft de staat New York (alsmede enkele andere staten) een getrapt vergoedingenstelsel ingevoerd in het geval van medical malpractice, medische fouten en de daarvoor uitgekeerde schadevergoedingen:

30 procent van

de eerste 250.000 dollar

25 procent van

de volgende 250.000 dollar

20 procent van

de volgende 500.000 dollar

15 procent van

de volgende 250.000 dollar

10 procent van

alles boven de 1.250.000 dollar.

Aandersoortige letselschade of productaansprakelijkheid kent geen getrapt vergoedingenstelsel.

Damages Er bestaan drie soorten schadevergoedingen:

Compensatory: vergoeding voor ziektekosten, maar ook voor geleden `pain and suffering' (fysiek en mentaal lijden; de definitie daarvan verschilt).

Economic: gederfde inkomsten voor ondernemers, verlies van inkomen of van een baan.

Punitative: een soort financiële boete voor de gedaagde (die niet wordt voldaan aan de staat maar aan de eiser). Hoogte hiervan wordt meestal door de rechter beperkt.

Discovery Behalve met de juryrechtspraak (die overigens niet altijd plaatsheeft: veel zaken, met name in hoger beroep, worden beslist door rechters of een panel van rechters) verschilt het Amerikaanse rechtssysteem op een belangrijk punt van het Nederlandse, dat van groot belang is in het procesrecht: discovery. Dat is de fase in een rechtszaak waarbij beide partijen over elkaars relevante informatie mogen beschikken.