Autoriteit dwingt onwillige verzekeraar

In april 2003 liep mijn levensverzekering met lijfrenteclausule af. In juni ontving ik het bedrag waar ik volgens mijn verzekeraar recht op had. Omdat het een polis op basis van aandelen was, vroeg ik waarom de uitkering 20 procent lager was dan mij in december 2002 was voorgespiegeld. Ik realiseerde mij dat december 2002-april 2003 een beroerde periode was voor aandelen. Omdat ik geen nadere uitleg kreeg, wendde ik mij tot de Ombudsman Verzekeringen (zie: www.klachteninstituut.nl) Die bereikte wel iets in een klein geschil over de vergoeding van wettelijke rente, maar dat was niet veel. Wel kreeg ik daar de wenk me te wenden tot de Autoriteit Financiële Markten. Deze bracht schot in de zaak. Mijn verzekeraar kwam ter zake en de toon van de correspondentie werd vriendelijker. Dankzij de AFM keerde de verzekeraar mij nog eens 30.000 euro uit, na de herberekening van mijn aandelenparticipaties.

(H. van K.)

U bent een lichtend voorbeeld voor teleurgestelde verzekerden.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele