Zalm eist naleving van code door verzekeraars

Minister Zalm van Financiën eist van de verzekeraars dat zij zich houden aan hun eigen gedragscode. Doen ze dat niet, dan komt de overheid met wetgeving en publiek toezicht daarop.

Zalm zei dat gisteren tijdens een bijeenkomst van het Verbond van Verzekeraars in het Kurhaus in Scheveningen. De minister verwees in zijn voordracht naar recente berichten over het Nederlandse verzekeringsconcern Aegon, dat de afgelopen vier jaar in zijn boeken heeft verzwegen dat het volledig eigenaar is van de Nederlandse tussenpersoon Meeùs. Deze gang van zaken roept, zo hield de VVD-minister zijn gehoor gisteren voor, ,,serieuze vragen op, die door de branche met voortvarendheid dienen te worden opgepakt.''.

Als zou blijken dat zelfregulering niet werkt kan dat reden zijn voor de overheid om in te grijpen met wettelijke maatregelen en publiek toezicht daarop, zo zei Zalm. Hij wees er op dat nieuwe wetgeving zal dwingen tot meer transparantie over de onafhankelijkheid van de tussenpersoon.

De minister ging in zijn toespraak ook in op de voordelen die de Europese integratie kan hebben voor de verzekeringsmarkt. Hij stelde dat die integratie in eerste instantie voordelen zou moeten bieden aan de consument. Of die voordelen er straks ook zullen zijn voor Nederlandse verzekeraars hangt volgens Zalm af van de vraag of wordt doorgegaan met ,,het slechten van nu nog bestaande drempels, zonder veel moeizame nieuwe regels op te leggen.''

De verzekeringssector en de overheid zullen daar, volgens hem, beide aan moeten meewerken. Volgens de minister deugt de basisgedachte van Europese integratie maar moet geconcludeerd worden dat ,,de integratie van Europese verzekeringsmarkten nog niet voltooid is''.

EUROPA: pagina 13