Sociale partners: opheldering WAO

De werkgevers- en werknemersorganisaties willen opheldering van minister De Geus van Sociale Zaken over het kabinetsvoorstel voor de WAO. Ze hebben de bewindsman uitgenodigd voor een gesprek. Dat moet plaatsvinden voordat de Tweede Kamer volgende week woensdag met De Geus over de WAO debatteert. In de brief die De Geus over de WAO aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, staan ,,onduidelijkheden'', aldus CNV-voorzitter Terpstra. Het zou onder meer gaan om de berekening van de uitkering voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Daarover willen de sociale partners nadere uitleg.