Pas verschenen: Nonfictie

Jan de Laender: Het verdriet van Darwin. Over de pijn en de troost van het rationalisme. Acco, 378 blz. €25,–

De psycholoog De Laender beschrijft in dit boek aan de hand van de biografie van Charles Darwin de invloed van de evolutietheorie op de menswetenschappen. In zijn lofzang op de ratio doet hij ook een scherpe aanval op het Freudianisme.

Vincent van Rossem en Martha Bakker: Amsterdam maakt geschiedenis. Vijftig jaar op zoek naar de genius loci.

Bas Lubberhuizen, 350 blz. €29,50

Terugblik op de geschiedenis en ontwikkeling van restauratie, stadvernieuwing en monumentenzorg in Amsterdam. Ter gelegenheid van het feit dat vijftig jaar geleden het Bureau Monumentenzorg werd opgericht, dat tegenwoordig Bureau Monumenten & Archeologie heet.

Gerrit Knaap: Kruidnagelen en Christenen. De VOC en de bevolking van Ambon 1656-1696.

KITLV Uitgeverij, 420 blz. €25,–

Gedetailleerde studie over de structuur en de ontwikkeling van de Ambonse samenleving onder het bewind van de VOC. Knaap hanteert niet het perspectief van de markteconomie, maar behandelt de samenleving als een op zelfvoorziening gerichte economische orde.

Marjan Vrolijk: Recht door gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567). Verloren, 512 blz. €43,–

Het beeld van een onbarmhartige en gebrekkige strafrechtspleging dient genuanceerd te worden, zo toont dit boek aan. Veel gevallen van doodslag werden afgehandeld door middel van door de landsvorst verleende gratie. Maar alleen na een nauwkeurig onderzoek en nadat de families van dader en slachtoffer waren verzoend.