`Mijn ambitie is een flauwekulonderwerp'

Eurocommissaris Frits Bolkestein was gisteren te gast bij een vergadering van de Tweede Kamer. Hij sprak er over BTW-tarieven, Turkije en zijn eigen ambitie. ,,Ik heb mijn besluit nog niet genomen.''

Het leek de eurocommissaris zwaar te moede. ,,Nu is het wel genoeg geweest, u moet mij daar niet steeds mee storen'', zei Frits Bolkestein op korzelige toon tegen de journalisten op de gang van de Tweede Kamer.

En toen even later in het tweede officiële gesprek tussen de Tweede Kamer en de Nederlandse eurocommissaris in de parlementaire geschiedenis ook Kamerleden wilden weten of Bolkestein nu eigenlijk een nieuwe periode op zijn post ambieert, antwoordde deze met een verwijzing naar het naar zijn smaak irritante optreden van de pers.

,,Ik heb mijn besluit nog niet genomen, en het is ook niet nodig dat ik mijn besluit nu al neem. Ik zou wel willen dat de media belangstelling hadden voor mijn eigenlijke werk, in plaats van zich te richten op flauwekulonderwerpen. Maar dat is misschien te veel gevraagd van de journalistiek.'' Met opmerkingen in deze trant moesten ook de Kamerleden het doen.

Het optreden van de Nederlandse eurocommissaris vond plaats in een gezamenlijke vergadering van de Kamercommissies Europese Zaken, Buitenland en Financiën. Kamerlid Dijksma (PvdA), dat de bijeenkomst voorzat, memoreerde dat in de vier-en-half jaar dat Bolkestein op zijn post zit, de nationale volksvertegenwoordiging hem maar zo zelden gezien had. Dat kwam, aldus de Europese gezagsdrager, in de eerste plaats door de politieke onrust in Den Haag zelf, en ook had het hem naar eigen zeggen ,,lange tijd volledig in beslag genomen te vernemen hoe in Europa de hazen lopen'', en zich in te werken in zijn portefeuille.

Over die portefeuille bijvoorbeeld de `rationalisering' van de BTW-tarieven in Europa praatte Bolkstein met verve ook al wist hij niet altijd onmiddellijk alle antwoorden. Of in de toekomst een Sloveens uitzendbureau in Nederland diensten kan aanbieden tegen het in Slovenië geldende BTW-tarief, namelijk nul, is bijvoorbeeld een vraag waarover hij de Kamer nog nader per brief zal informeren.

Helemaal op slot ging de eurocommissaris weer toen Timmermans (PvdA) en Van Baalen (VVD) wilden horen hoe hij zich straks in de Europese Commissie zal opstellen wanneer later dit jaar aan de orde komt of Turkije voldoende klaar is om onderhandelingen over een toetreden tot de EU te beginnen. Recent heeft Bolkestein immers in een boek (De grenzen van Europa) duidelijk gemaakt dat hij niet geestdriftig is over een Turkse toetreding.

En zal hij zich er sterk voor maken dat niet straks de Commissie besluit om toch maar met onderhandelingen te beginnen, hoewel Turkije nog niet voldoet aan de politieke en economische voorwaarden voor toetreding wilde met name Van Baalen weten. Op dit punt hulde de Nederlandse eurocommissaris zich in woordrijke mist zozeer dat Timmermans een vergelijking met Pontius Pilatus maakte.

Het debat in de Commissie over Turkije was nog niet begonnen, bezwoer Bolkestein zijn gehoor. ,,Het is mijn dossier niet.'' De uitkomst van het debat in de Commissie zal te zijner tijd door Commissievoorzitter Prodi worden verwoord, en niet door Bolkestein. ,,Het ligt niet aan mij. Ik heb het liever niet, maar het besluit dat Turkije kandidaat-lidstaat is, is nu eenmaal genomen''. Maar wat Bolkestein wel wilde zeggen was dat het te zijner tijd ,,een pijnlijke aangelegenheid'' wordt als een Turkse toetreding in de bestaande lidstaten onderwerp van een referendum wordt.

    • Raymond van den Boogaard