Meer stafzaken bij de kantonrechter

Het aantal kantonstrafzaken dat bij het openbaar ministerie binnenkomt, is in 2003 met 28 procent gestegen tot 278.300. Dat blijkt uit de vandaag verschenen jaarcijfers over 2003 van het OM.

Volgens het OM wordt deze stijging veroorzaakt door de toegenomen aandacht voor overlastgevend gedrag, zoals zwartrijden in het openbaar vervoer en overtredingen van algemeen plaatselijke verordeningen (APV's). Maar het grootste deel van de kantonstrafzaken bestaat uit verkeersovertredingen. Daarvan werden er vorig jaar 91.100 voor de kantonrechter gebracht, tegen 68.500 in 2002. Bij 64.700 zaken was sprake van een APV-overtreding, tegen 47.900 in 2002. Het gaat hier bijvoorbeeld om alcohol drinken op de openbare weg en overtreding van een samenscholingsverbod. Het aantal openbaarvervoerzaken nam toe van 47.900 tot 64.700.

Het OM behandelt ook elk jaar meer misdaadzaken die voor de rechtbank komen. Dat waren er in 2003 bijna 270.000, een toename van 7,6 procent. Ongeveer een kwart van deze zaken betreft vermogensmisdrijven (diefstal). Het percentage zaken dat door het OM wordt geseponeerd, daalt al vier jaar. In 2000 werd nog bij 13,9 procent van de strafzaken afgezien van vervolging. In 2003 was dat nog in slechts 9,3 procent van de gevallen. Het deel van de zaken waarin uiteindelijk een sanctie wordt opgelegd (boete, cel) daalt elk jaar. In 2003 ging het om 89 procent, tegen 84,7 in 2000.