Kamer wil afname DNA dader verruimen

De Tweede Kamer is gisteren in meerderheid akkoord gegaan met de voorgestelde wetswijziging door minister Donner (Justitie) om de mogelijkheid van verplichte afname van DNA-materiaal te verruimen.

Veroordeelde verdachten van delicten waar een gevangenisstraf van meer dan vier jaar op staat, worden voortaan verplicht om DNA-materiaal af te staan. De DNA-profielen daarvan worden opgeslagen in een centrale databank van het Nederlands Forensisch Instituut. Volgens Justitie en een Kamermeerderheid wordt de opsporing van recidivisten met dit wetsvoorstel vergemakkelijkt.

De coalitiepartijen, aangevuld met de fracties van LPF, SGP en ChristenUnie, drongen er bij Donner op aan om de mogelijkheden van DNA-afdracht te vergroten door het ook bij delicten mogelijk te maken waar minder dan vier jaar celstraf voor staat. D66-woordvoerder Dittrich noemde als voorbeeld verdachten van schending van de openbare eer (potloodventers) waarvan volgens hem bekend is dat die later ernstiger zedendelicten plegen. Donner staat in beginsel niet afwijzend tegenover uitbreiding van de mogelijkheden van verplichte DNA-tests, maar wees er op dat de huidige plannen al de nodige capaciteit zullen vergen bij het openbaar ministerie en de politie.

Voor de politie zal de verplichte DNA-afdracht in de praktijk extra werk opleveren omdat een aantal verdachten niet zelf ter zitting verschijnt als ze veroordeeld worden. Daarom is het onmogelijk om meteen na de veroordeling een DNA-profiel af te nemen en moet de politie de betrokkene van huis halen.

De mogelijkheid om DNA af te nemen bestaat sinds 2001 en gold voor verdachten van ernstige delicten als moord of verkrachting. Ook kunnen mensen die minder zware vergrijpen hebben gepleegd al vrijwillig DNA afstaan. Met deze wetswijziging wordt het nu ook mogelijk om dat bij veroordeelden te doen.

Ook veroordeelden die nu hun straf uitzitten, moeten hun DNA afstaan. Ze kunnen daartegen bezwaar aantekenen. Dat geldt niet voor de afname van DNA-materiaal, maar de opslag ervan.