Eindhoven: keur woningen landelijk

De gemeente Eindhoven en het nutsbedrijf NRE pleiten voor een verplichte periodieke keuring voor woningen in het hele land. Ze doen dat nadat een onderzoek van het NRE heeft uitgewezen dat driekwart van alle woningen in de stad niet aan de gestelde veiligheidseisen voor gas, elektra en water voldoet.

Directeur R. van Hof van het NRE noemt de uitkomst van het onderzoek ,,uitermate zorgelijk'' en ,,schrikbarend''. Het nutsbedrijf onderzocht de installaties in vijfhonderd vooroorlogse huizen en evenveel woningen van een recentere datum. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen huur- en koopwoningen. Controleurs van het NRE stuitten vooral op veel zelf aangelegde, gevaarlijke uitbreidingen van de stroomvoorziening. Dat leidde in 7 procent van de gevallen tot een volledige of gedeeltelijke afsluiting.

Voorts moest in een op de vijf woningen de gasvoorziening worden afgesloten, omdat de leiding lekte of omdat gastoestellen koolmonoxide produceerden. Uit het onderzoek bleek ook dat veel mensen hun gastoestellen helemaal niet laten onderhouden.

De resultaten van het Eindhovense onderzoek zijn volgens directeur Van Hof van het NRE ,,landelijk bruikbaar''. Wethouder A. Pastoor deed gisteren een beroep op de regering en het parlement snel landelijke richtlijnen op te stellen waardoor een periodieke keuring eens in de vijf jaar verplicht wordt. ,,We moeten geen tijd verliezen met steggelen wie daar verantwoordelijk voor is. Er moeten snel betere regels komen om de veiligheid in woningen te verbeteren.''

Pastoor kondigde gisteren aan dat de gemeente van plan is op grote schaal te gaan keuren. ,,Als de bewoners daar niet vrijwillig aan meewerken, passen we desnoods bestuursdwang toe'', aldus de wethouder. Directeur Van Hof van het NRE vertelde dat zijn controleurs niet overal welkom waren. Dat betekent volgens hem dat de werkelijke situatie vermoedelijk nog ernstiger is dan uit de cijfers is gebleken. Van Hof zegt dat verzekeringen bereid zijn om na goedkeuring van huizen een korting te geven op de woning- en inboedelverzekering.