Een groeiende krant zonder zondagsport

Terwijl de meeste kranten de oplage zien dalen, is er één landelijk dagblad dat groeit: het Nederlands Dagblad uit Barneveld. Sinds kort is het vernieuwd.

Het zijn kleine aantallen, dat wel. Maar de oplagestijging van het Nederlands Dagblad is structureel. Al decennia groeit het aantal abonnees, terwijl alle andere kranten hun abonneebestand de laatste tien jaar vooral hebben zien afkalven. Het Nederlands Dagblad heeft nu 32.435 abonnees. Jaarlijks komen er, afgezien van een dip in 1999 en 2000, zo'n vijfhonderd bij.

En de krant uit Barneveld, die vorig jaar enkele tonnen winst maakte, kiest nu voor de aanval. Vanaf deze maand is de krant op 600 losse verkooppunten in het hele land te krijgen. De vormgeving is daarvoor aangepast. De koppen zijn groter, en ook de foto op de voorpagina krijgt meer ruimte. De ondertitel van de krant is al in december vervangen. Eerst was het: Gereformeerde krant voor christelijk Nederland. Nu is het: Nederlands Dagblad, christelijk betrokken.

Het verdwijnen van het woord `gereformeerd' leverde de redactie zo'n veertig brieven op van teleurgestelde lezers. Maar juist die bredere christelijke oriëntatie is een van de verklaringen voor het succes, zegt adjunct-hoofdredacteur Koert van Bekkum. ,,De wereld is niet meer verzuild. Niet al onze lezers zijn meer lid van het GPV. Sommigen zijn lid van het CDA, GroenLinks of de SP.''

Eén ding is niet veranderd: het geloof blijft leidend bij de krant. De beginselverklaring luidt: ,,Het Nederlands Dagblad bericht over de dagelijkse actualiteit en stelt zich daarbij ten doel zijn lezers Gods werkelijkheid te laten ontdekken aan de hand van de Bijbel en de gereformeerde confessie.''

In de praktijk betekent dat een andere nieuwsselectie dan bij de seculiere media, met meer aandacht voor kerk en levensbeschouwing. Ook uit het geloof zich in de manier waarop de krant omgaat met televisie en internet. ,,Wij doen niet of het niet bestaat, maar gaan wel de discussie aan over hoe je er mee omgaat.'' En op zondag wordt er in principe niet gewerkt. In de maandagkrant staan geen zondagse sportuitslagen.

In heel uitzonderlijke gevallen wordt de zondagsrust geschonden. Dat gebeurde onder meer bij de beide Golfoorlogen, de aanval op Afghanistan, het overlijden van prins Claus, en dit jaar bij de geboorte van prinses Catharina-Amalia. Maar over de aanhouding van Saddam Hussein, eveneens op een zondag, stond de maandag erna niets in het Nederlands Dagblad. De redactie ging ervan uit dat lezers het nieuws dat weekend al hadden meegekregen via radio en tv. ,,En aan het nieuws van de arrestatie kun je op een zondag niet zo veel achtergrond en duiding toevoegen'', verklaart Van Bekkum de keuze.

Bij Amalia lag dat anders. ,,Dat was een belangrijke gebeurtenis voor de oranjegezinde achterban van de de krant. En omdat we het koningshuis zien als door God gegeven, wilden we er graag een commentaar aan wijden.''

De leeftijdsopbouw van het abonneebestand is volgens Van Bekkum ,,stabiel en gezond''. Alleen tussen de 18 en 25 wordt het ND nog wel eens verruild voor een andere krant, zoals Trouw, de Volkskrant of NRC Handelsblad. De meeste abonnees keren terug bij het Nederlands Dagblad op het moment dat zij zich settelen.

Er is opvallend weinig overloop tussen het Reformatorisch Dagblad (met 56.757 abonnees nog altijd een stuk groter dan het ND) en het ND. Ongeveer honderd abonnees wisselen per jaar tussen de twee kranten. Het Reformatorisch Dagblad keert zich vrijwel volledig af van wereldse verlokkingen zoals tv en internet. Het ND doet dat nadrukkelijk niet, zoals blijkt uit een ander deel van de beginselverklaring: ,,Het Nederlands Dagblad doet dit (het berichten over actualiteit, red.) vanuit de diepe overtuiging dat God in zijn liefde de door Hem geschapen en in zonde gevallen wereld niet loslaat, maar in zijn Zoon Jezus Christus en door de kracht van zijn Heilige Geest verlost, vernieuwt en zal voltooien.''

    • Merel Thie