Dagblad Abc

In het artikel In drie dagen radicale omslag (15 maart, pagina 1) stond dat het dagblad Abc de regering ,,het meest weerzinwekkende vertoon van manipulatie en sektarisme'' verweet. De krant doelde op gedrag van de socialistische partij.