CDA en VVD: geen extra geld naar zorg

Er mag geen extra geld naar de zorgsector gaan als niet eerst duidelijk is afgesproken wat daarvoor wordt gedaan en hoe de besteding wordt verantwoord. Ook moeten prijs en prestatie met elkaar in evenwicht zijn. Dit zeggen de Tweede Kamerfracties van regeringspartijen CDA en VVD.

Zij reageren op het rapport Miljardenzorg dat de Tijdelijke Commissie Onderzoek Zorguitgaven van de Tweede Kamer gisteren publiceerde. De commissie, onder leiding van het Kamerlid Mosterd (CDA) moest onderzoeken waaraan de, bij elkaar opgeteld, bijna 50 miljard euro zijn besteed die in de periode 1994-2002 extra in de zorg zijn gestoken. Zij kwam tot de conclusie dat dit niet of nauwelijks zal zijn te achterhalen. De commissie vindt verder onderzoek dan ook niet zinvol.

D66 vindt dat alle zorgorganisaties voortaan volledige financiële openheid van zaken moeten geven. Zij noemt de zorgsector ,,gesloten als een oester die zo nu en dan open gaat zodat we er wat geld in kunnen gooien''. Volgens het Kamerlid Bakker ,,moeten we ook in de zorg toe naar een cultuur waarin publieke financiering per definitie gepaard gaat met publieke verantwoording''.

Oppositiepartij PvdA deelt genoemde opvatting van CDA en VVD. In haar reactie legt zij er de nadruk op dat de commissie concludeert dat een uitspraak over de effectieve besteding van het geld onmogelijk is. Daarmee is niet gezegd dat niet effectief met het geld is omgegaan, aldus de PvdA.

ChristenUnie en LPF noemen de uitkomsten van het onderzoek `verbijsterend'. Volgens de ChristenUnie treft de Kamer zelf blaam: er is geld beschikbaar gesteld zonder voorwaarden te stellen. De partij wil dat het toezicht op de effectiviteit van zorgmiljarden met onmiddellijke ingang beter moet.

Volgens GroenLinks was de opdracht van de commissie `te breed en te vaag'. De partij noemde het onderzoek ook overbodig, want van te voren was al duidelijk dat niet te achterhalen zou zijn waaraan het extra geld is besteed. De commissie had beter kunnen kijken naar fraude of topsalarissen binnen de sector. De SP noemt het jammer dat de commissie de bureaucratie over het hoofd ziet. Deze fractie vreest dat door een betere controle op het geld meer bureaucratie ontstaat. Vrijwel alle partijen klagen erover de ondoorzichtige structuur van de sector en een onduidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden. Volgens CDA en VVD moet het stelsel daarom ingrijpend herzien worden.