Bedrijven tegen uitstoot-plafond

Alle stroomproducenten en staalproducent Corus, aluminiumsmelter Pechiney maar ook veel chemische bedrijven hebben massaal bezwaar gemaakt tegen de beperking die hun wordt opgelegd bij de uitstoot van het broeikasgas CO2. Ze hadden tot deze week de tijd om te protesteren tegen de verhandelbare emissierechten die ze kregen toegewezen voor de periode van 2005 tot 2007. Minister Brinkhorst van Economische Zaken moet het zogenoemde CO2-allocatieplan uiterlijk aan het eind van deze maand presenteren aan de Europese Commissie.