Bankiers Van Lanschot rekenen op hogere winst

De Nederlandse bank Van Lanschot heeft in 2003 een nettowinst geboekt van 106,7 miljoen euro. Dat is 9,3 procent meer dan in 2002. De bank verwacht voor dit jaar een verdere stijging van de winst. Van Lanschot richt zich vooral op vermogende particulieren en kleinere ondernemingen.

Van Lanschot breidde in 2003 zijn klantenkring verder uit zowel op de zakelijke als op de particuliere markt. In België, waar Van Lanschot in 2002 nog een negatief resultaat behaalde, boekte de bankier in 2003 een bescheiden winst.

Ook kostenbeheersing droeg bij aan de winststijging, aldus de bank vanmorgen bij de presentatie van de jaarcijfers. Zo sneed Van Lanschot in het personeelsbestand en daalde het aantal volledige banen van 1.851 naar 1.724. De personeelskosten daalden daardoor met 5 procent tot 138 miljoen euro.

Het balanstotaal van de bank groeide met 2,6 procent tot 11,6 miljard. De kredietverlening aan particulieren steeg 6,4 procent tot 391 miljoen euro. Het merendeel van dat bedrag bestond uit hypotheken. De leningen aan bedrijven daalden met 2,1 procent. Verder heeft Van Lanschot het mes gezet in zijn aandelenportefeuille. Voor ongeveer 148 miljoen euro aan stukken is verkocht, waardoor de portefeuille tot 232 miljoen euro is teruggebracht. Door de verkoop wordt Van Lanschot minder gevoelig voor grote schommelingen op de beurs.

Van Lanschot kreeg afgelopen jaar een nieuwe bestuursvoorzitter, F. Deckers, die afkomstig is van ABN Amro.