Balzac

Na lezing van de prachtige beschouwing van Arnold Heumakers over Balzac, trof ik in de brieven van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo het volgende citaat aan: `Als Illusions perdues van De Balzac je te lang is (2 delen) begin dan eens met Le père Goriot, 1 deel slechts; hebt ge eenmaal Balzac gegeten, dan zult ge dat boven enorm veel andere dingen prefereren. (onthoud de bijnaam van De Balzac, Vétérinaire des maladies incurables)' (uit brief 169/148, begin augustus 1881, uitgave SdU 1990, blz. 376).

    • Elmyra van Dooren