Aantal vacatures niet verder gedaald

Het aantal vacatures is in het laatste kwartaal van 2003 voor het eerst in bijna drie jaar niet verder gedaald. Eind december stonden er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, bijna 100.000 vacatures geregistreerd. Dat zijn er 7.000 meer dan een kwartaal eerder. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag gemeld. Volgens het CBS kan niet worden geconcludeerd dat er een omslagpunt is bereikt. De vacaturegraad, die aangeeft hoeveel banen er openstaan per duizend banen, is vorig jaar gedaald. Eind 2003 waren er veertien vacatures per duizend banen. Een jaar eerder waren dat zeventien banen per duizend.