`Aanpak van criminaliteit voortvarend'

Minister Donner (Justitie) ontkent dat het kabinet onvoldoende vaart zet achter het terugdringen van criminaliteit. Politie en justitie hebben vorig jaar meer misdrijven in behandeling genomen dan in 2002.

Een groot aantal reeds bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstellen vergroten volgens de bewindsman de slagkracht van opsporingsinstanties en de rechterlijke macht. Daarnaast staan er ingrijpende reorganisaties op stapel voor modernisering van het OM en de rechterlijke macht.

Volgens Donner is er nog steeds sprake van een ,,fors tekort in de rechtshandhaving'', maar leveren cijfers over bijvoorbeeld onopgeloste misdrijven een ,,vertekend en daarmee onjuist beeld op'' over de criminaliteit in Nederland en de reactie daarop.

Uit slachtofferenquêtes, aldus de minister, zou blijken dat er jaarlijks zo'n 8 miljoen delicten worden gepleegd. Maar veertig procent van die delicten kende geen slachtofferschap als financiële benadeling, letsel of emotionele schade. ,,Kennelijk is er een terrein waarop incidenten tot misdrijf worden benoemd, die wellicht voorheen niet als zodanig werden gezien,'' aldus Donner in een brief aan de Tweede Kamer. Zwaardere delicten worden volgens de minister vrijwel altijd vervolgd als ze oplosbaar zijn. Lichtere delicten kunnen ook anders worden afgedaan, bijvoorbeeld via transacties.

Donner schrijft de brief op verzoek van de Kamer en twee weken nadat voormalig super-procureur-generaal Docters van Leeuwen een ,,Deltaplan tegen criminaliteit'' bepleitte. De brief is volgens een woordvoerder van Donner geen direct antwoord op dat pleidooi. Maar het beleidsoverzicht geeft volgens hem aan dat een dergelijk Deltaplan al bestaat. Volgens Donner gebeurt er veel op alle fronten van de handhavingsketen. Hij wijst op wetsvoorstellen voor identificatieplicht, de aanpak van draaideurcriminelen en het meervoudig celgebruik. Volgens Donner zal de detentiecapaciteit in 2008 met 6.000 plaatsen verhoogd zijn. Vorig jaar is die al toegenomen met 1.500 plaatsen en zijn meerdere gevangenen in één cel geplaatst. Daarnaast is gestart met elektronische detentie bij korte vrijheidsstraffen.