Aanpak agressie in ziekenhuis

De Sectorfondsen Zorg en Welzijn willen met het project `Veiligezorg' de agressie op de werkvloer het hoofd bieden. Ze willen een lik-op-stukbeleid dat is gericht op directe aanpak van incidenten, en op voorlichting. Dat bleek gisteren in Utrecht waar bijna 200 directieleden van ziekenhuizen, hoofden van P&O-afdelingen, sociale partners en beleidsambtenaren voorlichting kregen over het project `Veiligezorg'.

Een pilot-project in het Westfriesgasthuis in Hoorn met een lik-op-stukbeleid resulteerde in een sterke afname van het aantal incidenten. Het is de bedoeling dat alle ziekenhuizen in Nederland uiteindelijk met `Veiligezorg' gaan werken.

Agressie in ziekenhuizen komt het meest voor op de afdelingen spoedeisende hulp en psychiatrie. Slachtoffers zijn voornamelijk te vinden onder het verplegend personeel (43 procent), beveiligingsmedewerkers (18 procent) en bezoekers (16 procent).

Dat blijkt uit de registratie van gewelddadigheden in vijftien ziekenhuizen over 2003 en de eerste twee maanden van dit jaar. Het onderzoek is verricht in opdracht van de Sectorfondsen Zorg en Welzijn.

Bij de 409 geregistreerde incidenten ging het in 30,7 procent om bedreigingen, in 19,7 procent om fysiek geweld en in 49,6 procent om verbaal geweld. Bij 2,7 procent van de gevallen trad letsel op waarvoor een medische behandeling noodzakelijk was.

De agressie wordt volgens de registratie in 49,1 procent van de gevallen veroorzaakt door bezoekers, in 47,5 procent door patiënten. Van alle veroorzakers is 85,5 procent man en 14,5 procent vrouw.

Terwijl bij meer dan de helft van de incidenten sprake was van bedreiging of fysiek geweld, hebben de ziekenhuizen slechts in 6,6 procent van de gevallen daartegen maatregelen genomen.

Als de geregistreerde 409 incidenten worden omgerekend naar alle Nederlandse ziekenhuizen, dan zouden deze aantallen neerkomen op bijna 5.000 voorvallen, waarbij het bijna duizend keer zou gaan om lichamelijk geweld. Dit zou dan in dezelfde periode van veertien maanden in alle Nederlandse ziekenhuizen leiden tot 132 mensen die zich moeten laten behandelen aan hun verwondingen.