Waterbedrijf vreest schade door fraude

Waterleidingbedrijf Europoort (WBE) vreest slachtoffer te zijn van verboden vooroverleg door installatiebedrijven bij groot onderhoud van het waterleidingnet in de regio Rotterdam.

WBE kondigde vanmorgen aan te onderzoeken of eventuele schade te verhalen valt op de betrokken ondernemingen. Ook wil het waterleidingbedrijf een ,,diepgaand onderzoek'' naar mogelijke onregelmatigheden rond de opdrachtverlening van het plaatsen van 365.000 watermeters.

WBE heeft inzage gehad in een deel van de schaduwboekhouding van Baas Installatietechniek uit Waddinxveen, die in het bezit is van deze krant. Uit die schaduwboekhouding blijkt dat Baas en andere bedrijven onderling opdrachten van WBE, voor onderhoud aan het waterleidingnet, verdeelden. Dezelfde bedrijven kregen in 1998 voor bijna 150 miljoen euro de opdracht voor de plaatsing van watermeters in woningen. Na een Europese aanbestedingsprocedure ging de opdracht voor het plaatsen van de watermeters naar een dochteronderneming van Eneco Energie. Eneco huurde vervolgens de andere inschrijvers, onder wie Baas, in om het werk uit te voeren. Volgens een WBE-woordvoerder leidde die constructie tot ,,gefronste wenkbrauwen'', maar waren er geen aanwijzingen voor prijsafspraken of vooroverleg.

Uit de schaduwboekhouding blijkt verder dat Baas en de bedrijven die in Rotterdam samenwerkten, verboden vooroverleg hadden bij aanbestedingen van het gemeentelijk waterleidingbedrijf (WLB) in Amsterdam. Het WLB schakelde aanvankelijk ook Baas Installatietechniek in voor het plaatsen van watermeters in de hoofdstad. Uit de schaduwboekhouding blijkt dat Baas en de andere bedrijven bij de aanbestedingen van de eerste twee fasen van het bemeteringsproject, in 2000 en 2001, vooroverleg hebben gevoerd.

In 2001 besloot het Amsterdamse waterleidingbedrijf voor de verdere uitvoering van het project geen zaken meer te doen met Baas, uit onvrede over de kwaliteit van het geleverde werk. Het Amsterdamse waterleidingbedrijf voert het project nu in eigen beheer uit. De gemeente Amsterdam zegt te proberen de schaduwboekhouding van Baas te achterhalen. Daarna zal onderzocht worden of eventueel te veel betaald geld kan worden verhaald.

Voormalig voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid, Kamerlid M. Vos(GroenLinks), eist onderzoek, onder meer naar de rol van Eneco Energie in het Rotterdamse bemeteringsproject. De aandelen van Eneco zijn in handen van zeventig Nederlandse gemeenten. Vos: ,,Het gaat hier om een nutsbedrijf dat mogelijk betrokken is bij verboden praktijken. Dat is een fenomeen dat in ons onderzoek nog niet aan de orde is geweest.''

meterkast pagina 3

www.nrc.nldossier bouwfraude