VS: Pakistan is als partner zeer belangrijk

De Verenigde Staten gaan de banden met partner Pakistan in de strijd tegen het internationaal terrorisme verder aanhalen. Het krijgt de status van `belangrijke niet-NAVO-bondgenoot'.

Daardoor mag Islamabad in de toekomst rekenen op snellere en omvangrijkere militaire steun.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, zei dat vandaag tijdens zijn bezoek aan Pakistan. De regering-Bush brengt aldus haar erkentelijkheid tot uitdrukking voor de sterk pro-Amerikaanse koers die de Pakistaanse president Pervez Musharraf aanhoudt sinds de terroristische aanslagen in de VS op 11 september 2001. Vanochtend kwamen Pakistaanse troepen opnieuw in actie in het grensgebied met Afghanistan, waar de afgelopen dagen al tientallen doden zijn gevallen in de jacht op leden van Al-Qaeda die bescherming genieten van lokale stamleiders.

In de VS zijn de afgelopen tijd vraagtekens gerezen over de houding van president Musharraf, met name door de affaire-Khan, de kerngeleerde die eerder dit jaar bekende atoomgeheimen te hebben verkocht aan landen als Iran, Libië en Noord-Korea. Powell lijkt inmiddels vertrouwen te hebben in Musharrafs verzekering dat zijn regering een eind heeft gemaakt aan het proliferatienetwerk. Tegenover CNN noemde Powell de Pakistaanse leider gisteren ,,een goede vriend'' van de VS. Ook zei hij dat de VS begrip hebben voor de gevoelige ,,politieke situatie'' waarin Musharraf zich bevindt (met de aanwezigheid van invloedrijke anti-Amerikaanse, fundamentalistische partijen in het land). In het Pakistaanse dagblad The News onderstreept Powell dat Pakistan ,,met overtuiging en moed stappen voorwaarts heeft gezet in de strijd tegen wereldwijd terrrorisme en krachtdadige stappen heeft gezet om verdere verspreiding van massavernietingswapens te voorkomen''. Ook zei hij dat de relatie tussen de VS en Pakistan niet mag worden beschouwd als ,,een verstandshuwelijk'' maar als een langdurend partnerschap.

De statusverhoging, waarmee het Amerikaanse Congres nog moet instemmen, maakt samenwerking en leveranties op militaire vlak gemakkelijker. Pakistan komt in hetzelfde lijstje als ondere Australië, Israël, Egypte, Zuid-Korea, Argentinië en de Filippijnen. Pakistan werd in 1998 nog getroffen door Amerikaanse sancties na het nemen van kernproeven. Die werden na 11 september 2001 grotendeels opgeheven. Pakistan wil F-16's kopen van de VS. Daarover werd vanochtend niets gezegd.