Voice-bom bij valse 112 melding

Scheldkanonnades, giechelende kinderen, verhalen over ongelukken met veel bloed die nooit plaatsvonden – centralisten van de meldkamer in Drenthe krijgen maandelijks 550 van dergelijke valse meldingen via het alarmnummer 112 binnen. Om daar iets aan te doen pakt de politie Drenthe de valse melders voortaan aan met een `voice-bom': een ingesproken telefonische boodschap die automatisch naar hun telefoontoestel wordt verstuurd.

De beller hoort de tekst: ,,Gebruik je verstand. Stop hiermee. Misbruik van 112 brengt het leven van andere mensen ernstig in gevaar. 112, alleen als elke seconde telt.'' De `voice bom' kan elk gewenst aantal worden ingeschakeld. De politie Drenthe is de eerste in ons land die bellers vanaf een vaste telefoon op deze manier ,,terugpest''. De proef duurt twee maanden en wordt mogelijk landelijk ingevoerd.

De valse meldingen vormen ,,tien procent van het totale aantal'' zegt politiewoordvoerder E. Zinsmeyer. De bellers zijn kinderen die bellen als hun ouders zondagmorgen nog in bed liggen, psychisch gestoorden of mensen die hun gram halen voor een bekeuring. Volgens Zinsmeyer zijn valse meldingen strafbaar en ongewenst. ,,Op de meldpost is iedereen alert en scherp, maar als er veel valse meldingen binnenkomen, bestaat het gevaar dat de scherpte minder wordt.'' Overigens werden valse melders altijd al persoonlijk teruggebeld als ze een overbodig telefoontje pleegden. Het Korps Landelijke Politiediensten voerde het systeem begin dit jaar in voor bellers die met een mobieltje valse meldingen doorgaven. Het aantal valse meldingen liep hierna merkbaar terug, aldus Zinsmeyer. In Amsterdam bestookt de politie dieven van mobieltjes sinds vorig jaar met ,,sms-bombardementen''.