Verademing

Het was voor mij een verademing het artikel: `Met Amerika voor beter Midden-Oosten' in NRC Handelsblad van 16 maart te lezen. Na alle reacties de laatste dagen in de kranten over het geweld dat moet worden toegepast om het terrorisme te bestrijden, was er nu een artikel dat werkelijke oplossingen zocht, zij het op langere termijn. Het waren dan ook niet de eersten de besten die dat artikel schreven. Het gaf de mening weer van de transatlantische denktank inzake de bevordering van de democratie in het Midden-Oosten.

Het artikel werd geschreven door zeven prominente personen uit zes landen en legde de nadruk op drie aspecten van een serieuze strategie: meer steun verlenen aan democraten ter plaatse, een beter regionaal kader scheppen dat de democratische ontwikkeling bevordert, en een buitenlands beleid voeren ten gunste van die democratie. Deze drie aspecten worden in het artikel uitvoerig toegelicht.

Ik proefde in dat artikel een pleidooi om op weg te gaan naar een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid waartoe de VN in 1998 haar leden opriepen. Is het voorstel om in de VS een Ministerie voor Bevordering van Democratie in te stellen en om in de Europese Unie een Commissaris ter Bevordering van Democratie en Mensenrechten te benoemen geen poging daartoe? En zorgen voor een nieuwe generatie diplomaten, waarvoor wordt gepleit, liegt er ook niet om. Ik zou daaraan kunnen toevoegen een opleiding voor vredeswerkers en een opleiding voor geweldloze conflictoplossing op scholen waartoe de VN hun lidorganisaties opriepen.

Het zijn maatregelen voor de lange termijn, maar naast activiteiten op de korte termijn zijn ze niet alleen het overdenken waard, maar ook het experimenteren ermee.

    • Drs. E.A. Huisman