`Terreur geen reden vertrek troepen Irak'

De aanslagen in Madrid van vorige week, noch de dood van een Nederlandse ingenieur, noch de zware hotelaanslag van gisteren in Bagdad zijn volgens minister Kamp (Defensie, VVD) reden de Nederlandse troepen uit Irak terug te trekken.

,,Figuren die voorheen regeerden proberen de situatie onder druk te zetten. De aanslagen komen hard aan, iedere keer. Maar dat mag ons niet ervan weerhouden onze bijdrage te leveren. Het gaat die figuren juist erom missies die helpen bij het opbouwen van de democratie, weg te krijgen.''

De bewindsman zei dat na afloop van gesprekken in New York met de VN-afgezant voor Irak, Brahimi, de Amerikaanse minister van Defensie, Rumsfeld, en waarnemend Nationale Veiligheidsadviseur Hadley in Washington. Hij had de indruk gekregen dat de VS graag voldoen aan het door Nederland gesteunde streven de Verenigde Naties in Irak een belangrijke rol te laten spelen.

Nu de voorlopige regeringsraad in Irak de Verenigde Naties formeel heeft gevraagd terug te keren en die rol te vervullen, is de kans op een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad vergroot, schatte de bewindsman. Hij had begrepen dat de Amerikaanse regering zelfs hoopt dat die resolutie zo kan worden geformuleerd, dat de nieuwe Spaanse regering alsnog mee wil blijven doen met troepen in Irak.

Een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad, die een `versterkt mandaat' voor de VN vastlegt, is een van de voorwaarden die de Nederland regering stelt aan eventueel verlengde aanwezigheid van Nederlandse troepen in Irak.

Kamp zei dat Rumsfeld alleen had geïnformeerd naar de stand van zaken, terwijl Brahimi Nederland met zoveel woorden had verzocht langer in Irak te blijven. Van een formeel VN-verzoek is evenwel geen sprake, omdat de VN zelf nog geen formele rol in Irak hebben.

In beide gesprekken had Kamp uitgelegd dat de Nederlandse regering en parlement nog niet toe zijn aan besluitvorming. Naast de rol van de VN wil Nederland volgens Kamp ook vaststellen of er een redelijke kans bestaat dat Nederland de gevraagde prestatie ook kan leveren. Ook de veiligheid van de troepen is een belangrijke factor, zei Kamp. Nederland heeft momenteel 1.260 man in Irak.