Telefoonnummer tegen verloren generatie

De Taskforce Jeugdwerkloosheid lanceerde vanochtend zijn campagne om 40.000 banen voor jongeren te zoeken. Voorzitter De Boer: ,,Ik reken op mijn vrienden uit het midden- en kleinbedrijf.''

Hans de Boer vertoonde het kunstje al eerder. In april 2000 ging de toenmalige voorzitter van MKB-Nederland op zoek naar 30.000 banen voor allochtonen. Hij deed een beroep op zijn achterban, met succes: hij vond bijna twee keer zoveel banen.

Het kabinet heeft er vertrouwen in dat De Boer, inmiddels geen voorzitter meer van MKB-Nederland, zijn contacten bij het midden- en kleinbedrijf opnieuw kan aanspreken. In november vorig jaar werd hij benoemd tot voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, die de komende vier jaar 40.000 banen zoekt. Daarvan zijn er inmiddels 20.000 toegezegd door werkgevers, duizend jongeren zijn daadwerkelijk aan de slag.

Waar moeten al die banen vandaan komen, in deze tijd van recessie?

,,Ik heb net overleg gevoerd met mensen van het Centrum voor Werk en Inkomen. Die vertelden dat er ieder jaar 50.000 vacatures worden aangeboden. Op de honderd banen vinden er vijftien wisselingen plaats. In totaal zijn er zo'n 6 miljoen banen, dat betekent dat er 900.000 keer wordt gewisseld. Dus al groeit de werkgelegenheid niet, dan zijn er nog genoeg vacatures te vinden.''

U gaat die banen dus niet zelf creëren?

,,Nee. We gaan vooral campagne voeren om werkgevers ertoe te bewegen hun vacatures te melden. Er is een speciaal telefoonnummer ingesteld. We zoeken gewone banen, opstapbanen waar subsidie op zit, leer-werktrajecten en stageplekken. We doen daarbij een beroep op de ridderlijkheid. Er zijn wel lokmiddelen, maar ze worden er geen miljonair van. Ik reken op mijn vrienden uit het mkb.''

U focust nu op de jongeren. Maar ouderen, gehandicapten en herintredende vrouwen moeten toch ook aan de slag?

,,Als de recessie lang duurt, dreigt het gevaar van een verloren generatie. Vorig jaar november waren er 50.000 jongeren werkloos, nu zijn dat er al ruim 60.000. Schoolverlaters vinden de deur gesloten, jongeren die net een baan hebben vliegen er bij een ontslaggolf als eerste uit. Als we die jongeren links laten liggen, wordt het straks gigantisch moeilijk om hen weer in het arbeidsproces te integreren. Terwijl er over een jaar of vijf enorme personeelstekorten op de loer liggen door de vergrijzing. Daarom focussen we nu op deze doelgroep. Die gaat nu even voor.''

U werkt ook aan een kennispaspoort. Wat is dat?

,,Dat is een soort systeem waardoor jongeren leren aan hun curriculum vitae te werken en dat goed bij te houden. Het ziet er echt uit als een paspoort, maar er is ook een soort internetversie van. Al hun stages, opleidingen en baantjes worden erin bijgehouden. Een werkgever vult bijvoorbeeld in welke werkervaring een stagiair heeft opgedaan en welke aanvullende cursussen nog nodig zijn. Met die aantekening in zijn paspoort kan de jongere naar een Regionaal Opleidingscentrum. Daar krijgt hij die opleiding, betaald uit de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen van de sociale partners. Vervolgens tekent het CWI dat aan op zijn paspoort.''

Wat kost dat paspoort, en wie betaalt het?

,,Wij hebben een budget van 3 miljoen euro gekregen voor vier jaar. Daarvan gaat ongeveer 1 miljoen euro op aan de taskforce, de overige 2 miljoen euro zijn bestemd voor de ontwikkeling van het paspoort en het organiseren van regionale acties, wervingsmateriaal, een website, en hier en daar wat strooigeld voor de werkgevers. We hopen ook nog geld uit de Europese subsidiepotten te krijgen.''

Wat zijn het voor jongeren die nu zonder werk zitten?

,,De mensen hebben daar vreemde ideeën over. Die denken dat het allemaal jongens en meiden zijn zonder diploma, allemaal allochtoon. Terwijl 60 procent een diploma heeft en tweederde autochtoon is. Elk jaar rond juni komen er zo'n 150.000 tot 200.000 jongeren op de arbeidsmarkt. In het verleden kon het gros op eigen kracht, via ooms of tantes, aan de bak komen. Maar als we nu niet ingrijpen, staan er aan het eind van het jaar minimaal 70.000 jongeren aan de kant. Die groep willen we een steuntje in de rug geven.''

    • Claudia Kammer