Snelle groei werkloosheid jongeren

De werkloosheid onder jongeren (15-23 jaar) is vorige maand bijna twee keer zo hard gestegen als het totaal aantal werklozen. Dat meldt het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Het CWI, het voormalige arbeidsbureau, registreerde in februari 1.200 nieuwe jongeren (tot de leeftijd van 23 jaar) die op zoek waren naar een baan, een toename van 2 procent vergeleken met januari. Daarmee komt het aantal jeugdwerklozen op 60.800. Het totale aantal werkzoekenden steeg met 7.700 tot 712.900, een toename van 1,1 procent. Dat betekent dat nu 9,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos is.

Het CWI hanteert een andere definitie van werkloosheid dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat vandaag ook nieuwe cijfers presenteerde. Het CBS telt alle werklozen die actief zoeken naar een baan van minstens twaalf uur per week, terwijl het CWI kijkt naar alle geregistreerde werkzoekenden zonder baan. Het CBS meet bovendien een gemiddelde over de afgelopen drie maanden.

Hierdoor komt het dat de cijfers van het CBS afwijken van die van het CWI. Het CBS meldt dat de werkloosheid de afgelopen maanden is gestegen tot 6,2 procent van de beroepsbevolking. In de maanden december, januari en februari telde Nederland gemiddeld 468.000 werklozen. Het CBS tekent daarbij aan dat de werkloosheid in de wintermaanden altijd wat hoger is, omdat er dan minder werk is in sectoren als de bouwnijverheid en de landbouw.

Het kabinet heeft eind oktober vorig jaar een Taskforce Jeugdwerkloosheid ingesteld, die in vier jaar tijd 40.000 banen voor jongeren moet zoeken. De Taskforce, onder leiding van oud-voorzitter van MKB-Nederland Hans de Boer, presenteerde vanochtend in Den Haag zijn plannen en de eerste resultaten. Werkgevers hebben tot nu toe 20.000 banen toegezegd, waarvan 10.000 bij het midden- en kleinbedrijf. De Taskforce heeft ook plannen om werkloze jongeren stages aan te bieden van drie maanden, waarbij ze hun uitkering mogen behouden en na afloop een bonus krijgen van 450 euro.

Staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) zei bij de presentatie van de plannen dat door de recessie het aantal jeugdwerklozen dreigt op te lopen tot minimaal 70.000 aan het eind van dit jaar.