Misbruik AWBZ-gelden

Directeur Fiolet van het Academisch Ziekenhuis Maastricht beweert in NRC Handelsblad van 11maart dat het misbruik van AWBZ-gelden op een misverstand berust. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) is echter van mening dat hier toch sprake is van een knap staaltje creatief boekhouden.

Als de medisch specialist werk overdraagt aan de gespecialiseerde verpleegkundige, gaat het nog steeds om zorg die wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor overdracht van taken door de huisarts aan de praktijk-verpleegkundige. Ook in dat geval blijft de huisarts eindverantwoordelijk.

Bij ziekenfondspatiënten moeten de kosten hiervoor betaald worden uit de Ziekenfondswet en niet uit de AWBZ. In het budget van de zorgverzekeraars voor de Ziekenfondswet is al rekening gehouden met de kosten die het verlenen van deze zorg met zich meebrengt.

Het is dus niet zo dat het ziekenhuis samen met de zorgverzekeraar kan bepalen dat chronische zorg uit de AWBZ betaald mag worden, zoals het Academisch Ziekenhuis Maastricht stelt. Er zijn landelijke afspraken welke zorg ten laste van Ziekenfondswet of AWBZ gebracht moet worden. Ook al staan deze kosten netjes in de boeken, met toestemming van het zorgkantoor, het is en blijft een vorm van creatief boekhouden dat in ieder geval de zorgverzekeraar bevoordeelt. De verzekeraar had voor deze kosten immers al een budget ontvangen.

Samenwerkingsprojecten van ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties zijn uitstekende initiatieven om goede en doelmatige zorg aan patiënten met chronische ziekten als diabetes, cara etc. te verlenen. Kwalitatief goed, omdat de juiste deskundigheden tijdig kunnen worden ingezet.

Doelmatig, omdat medisch specialisten en huisartsen een aantal taken die zij voorheen zelf uitvoerden, overlaten aan gespecialiseerde verpleegkundigen of praktijkverpleegkundigen.

De financieringssystematiek loopt altijd achter de nieuwe ontwikkelingen aan, maar het CVZ heeft, mede voor dit soort voorzieningen, een speciale regeling getroffen waarop deze kosten geboekt kunnen worden, te weten de Regeling Initiatiefruimte Ziekenfondsverzekering.

Het College voor zorgverzekeringen heeft aan de toezichthouder, het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ), gevraagd te onderzoeken of dit `misverstand' op grote schaal plaatsvindt. Voor de patiënt is dit allemaal niet interessant, maar wel voor de burger als premiebetaler voor de AWBZ.

    • College voor Zorgverzekeringen
    • Sectormanager Awbz
    • Drs. Paula Polman