`Medische situatie van asielzoekers vaak genegeerd'

Er is onvoldoende aandacht voor de medische toestand van asielzoekers. Als uiteindelijk blijkt dat een vluchteling ziek is, is de kwaal onnodig verergerd. Dat concludeert de commissie-Smeets in haar vandaag verschenen eindrapport. Asielzoekers die in Nederland ziek zijn geworden of bij wie de ziekte is verergerd onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering, moeten niet kunnen worden uitgezet, vindt de commissie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen met psychische problemen als gevolg van de procedure. Op dit moment is het onmogelijk om medische aspecten te betrekken bij de asielprocedure. Daarmee is de procedure strijdig met internationale afspraken en de Algemene wet bestuursrecht, aldus de commissie. In een reactie zegt minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) dat het rapport op een aantal punten al is achterhaald. Zowel bij het begin van de procedure als bij het uitzettingsbeleid wordt volgens haar wel degelijk gekeken naar medische aspecten.