Kamer wil rangeren in Venlo veiliger

De Tweede Kamer geeft de ministers Peijs (Verkeer) en Dekker (VROM) nog een laatste kans om het rangeerterrein van Venlo veiliger te maken. Dit bleek gisteren tijdens een overleg met de Tweede-Kamercommisie voor Verkeer en Waterstaat.

Het gesprek met het gemeentebestuur van Venlo is naar verwachting over enkele weken. Dan moet blijken of aanpassing van het terrein zodanig kan gebeuren dat de veiligheid voor de bevolking is gegarandeerd. Lukt dat niet dan moet het rangeerterrein worden verplaatst naar een locatie buiten het centrum van de stad, vinden de partijen in de Tweede Kamer.

De situatie in Venlo werd door de `paarse' voorgangers van de huidige bewindslieden gekenmerkt als een onaanvaardbaar risico. Het grootste gevaar gaat uit van wagons met lpg, ammoniak en chloor.

Verscheidene woordvoerders, waaronder ook de regeringspartijen CDA en D66, namen geen genoegen met de toezeggingen van minister Peijs om via aanpassingen van het terrein en door de inzet van andere locomotieven de veiligheid te vergroten. Peijs vindt verplaatsing van het rangeerterrein veel te duur, de kosten worden geraamd op 134 miljoen euro. Een nieuw terrein zou over acht jaar klaar kunnen zijn.

Over het Venlose rangeerterrein wordt al jaren gesproken. Het gemeentebestuur heeft Prorail als gebruiker van het emplacement gedeeltelijk de milieuvergunning geweigerd en daardoor kan er niet worden gerangeerd met gevaarlijke stoffen. Volgena Prorail is daarvan nu het gevolg dat er veel langer moet worden gereden met treinen waarvan de inhoud een groot risico kan betekenen. Prorail vindt `uitplaatsing' of verplaatsing van het rangeerterrein niet de beste oplossing, maar kiest voor technische aanpassingen van het bestaande terrein en gebruik van `multicourante' locomotieven, waardoor wisseling achterwege kan blijven. Verder moet de geluidshinder worden aangepakt.

VVD-woordvoerder Hofstra toonde ,,veel begrip voor de moeilijke positie van het kabinet'' maar zoekt de oplossing vooral in verbetering van de huidige toestand.

Het CDA koos een andere benadering. ,,Wij zijn voor verplaatsing, maar als het kabinet de zaak op een andere wijze kan regelen is het ook goed'', aldus CDA-Kamerlid Koopmans.

Volgens de oppositiepartijen zijn er in Brabant en Twente eveneens onveilige rangeerterreinen.