Europarlement blijft kritisch

Het Europees Parlement blijft kritisch over de vorderingen die Turkije maakt om toegelaten te kunnen worden tot de Europese Unie. Aan de ene kant signaleren de parlementariërs belangrijke stappen van Turkse zijde om aan de zogeheten politieke criteria te voldoen waardoor de toetredingsonderhandelingen kunnen beginnen. Maar zij voegen daar direct aan toe dat bepalend is hoe de aangekondigde maatregelen in de praktijk worden gebracht. En juist op dit punt is het parlement, dat aan toetreding zijn goedkeuring zal moeten geven, niet gerust.

Tijdens een bijeenkomst van de commissie van Buitenlandse Zaken werd gisteren felle kritiek uitgeoefend op de aanhoudende invloed van het Turkse leger op de politiek en andere delen van de samenleving zoals het bedrijfsleven en het onderwijs. Ook blijft er sprake van discriminatie van religieuze minderheden, worden mensenrechtenactivisten dwarsgezeten en geïntimideerd, aldus de commissie. Ook worden Koerden nog achtergesteld. De parlementariërs roepen de Europese Commissie op meer druk op Turkije uit te oefenen.

De Raad van Europa, waarin 45 Europese landen zijn verenigd en die vooral actief is inzake mensenrechten, liet zich eerder deze maand positief uit over de ontwikkelingen in Turkije.