Brinkhorst splitst energiebedrijven

Minister Brinkhorst (Economische Zaken) wil dat de energiebedrijven niet langer het beheer van de elektriciteitsnetten combineren met de handel in stroom. De energiebedrijven vrezen dat de minister daarmee hun voortbestaan in gevaar brengt.

Brinkhorst legt zijn plan morgen voor aan de ministerraad, zo is in Den Haag en binnen de sector bevestigd. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt hem.

Brinkhorst beschouwt het netbeheer als een publieke taak, die hij wil scheiden van de productie en verkoop van stroom. Welke instantie de netten zal gaan beheren, zal Brinkhorst maandag bekendmaken. M. Kroon van overheidsbedrijf Tennet, dat nu 40 procent van het hoogspanningsnet beheert, verwacht dat zijn bedrijf het beheer over de meeste netten krijgt.

Door de stroomnetten af te splitsen van de energiebedrijven, gaat Brinkhorst in tegen het advies dat de Algemene Energieraad hem eerder deze week aanbod. De raad is tegen het gedwongen afstoten van de stroomnetten, omdat dit de bedrijven kwetsbaar maakt voor buitenlandse overnames. Hierdoor blijven volgens de raad in een toekomstige Europese energiemarkt te weinig aanbieders over, zodat de consument mogelijk te veel voor zijn energie zal gaan betalen.

Brinkhorst heeft steun van de fracties van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks in de Kamer. Het CDA zit op de lijn van de Energieraad. Het Tweede-Kamerlid Crone (PvdA) pleitte jarenlang als enige voor splitsing.

Over de netten, die naar schatting 18 miljard euro waard zijn, is lang strijd gevoerd door de energiebedrijven. Zij vrezen voor hun zelfstandig voortbestaan als zij `gestript' worden van hun netwerk, hun belangrijkste bezit. De eigenaren van de energiebedrijven, gemeenten en provincies, willen wel af van hun belangen.

Brinkhorst heeft geen haast met de afsplitsing van de netten. Die zal in de komende jaren haar beslag krijgen, maar wanneer dat precies zal zijn, staat nog niet vast. De minister zal daarbij ook laten meewegen hoe de energiesector in andere Europese landen hervormd wordt. Ook met de privatisering van de energiebedrijven wil de minister nog enige jaren wachten.

energie: pagina 16