Vertrouwen in VS neemt verder af

De VS opereren eenzijdig, zijn onbetrouwbaar en oneerlijk. Dat is de mening van veel Europeanen en de bevolking van vier islamitische landen volgens een nieuw onderzoek van het onafhankelijke Amerikaanse opiniebureau Pew Research Center.

Het bureau, dat regelmatig opiniepeilingen doet onder een internationaal publiek, heeft zijn onderzoek nu gericht op de vraag hoe de wereld over de VS denkt, een jaar na het begin van de oorlog in Irak. De belangrijkste conclusie uit die peiling is dat het vertrouwen in de VS en hun internationale rol verder is afgenomen. Dat bevestigt een trend die Pew sinds het begin van het onderzoek in 2002 heeft vastgesteld: het anti-Amerikanisme in de wereld groeit gestaag en de VS raken verder geïsoleerd.

Het opinieonderzoek, dat deel uitmaakt van een wereldwijd onderzoek onder 66.000 mensen in vijftig landen en gebieden, is dit keer gehouden onder 7.500 mensen uit negen landen. In Pakistan, Jordanië, Rusland, Turkije, Marokko en de Verenigde Staten werden duizend mensen per land naar hun mening gevraagd. In Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië waren dat er vijfhonderd per land. Het onderzoek had eind februari en begin maart plaats.

Een meerderheid van die groep mensen was van mening dat de Verenigde Staten vooral unilateralistisch optreden in de wereld. Met name de Franse en Turkse respondenten (respectievelijk 84 en 79 procent) waren die mening toegedaan. Een grote groep mensen twijfelt in toenemende mate aan de bedoelingen van de Amerikaanse oorlog tegen het terrorisme. 66 procent van de gevraagde Marokkanen en 65 procent van de Duitsers gelooft dat die oorlog niet bedoeld is om het terrorisme de wereld uit de helpen, maar om andere redenen wordt gevoerd, zoals het verkrijgen van controle over olie uit het Midden-Oosten en het consolideren van Amerika's positie als wereldmacht. Ook de Amerikaanse motieven voor de oorlog in Irak worden internationaal gewantrouwd. 82 procent van de Fransen, en 69 procent van de Duitse en Jordaanse respondenten geloven dat de Amerikaanse en Britse leiders hebben gelogen over de Iraakse dreiging en de aanwezigheid van massavernietigingswapens. 41 procent van de gevraagde Britten was diezelfde mening toegedaan.

Andrew Kohut, directeur van het Pew Research Center in Washington zegt in de International Herald Tribune, de Amerikaanse krant waarmee Pew samenwerkt, dat de opiniepeiling aantoont dat er geen sprake van is dat ,,de wonden [tussen de Verenigde Staten en de rest van de wereld] zijn genezen''. Dat staat in schril contrast met de mening die Amerikanen zelf hebben over de positie van hun eigen land. ,,Amerikanen geloven dat wij goed samenwerken en populair zijn'', zegt Kohut. Sterker nog, ,,Amerikanen denken `wij zijn degenen op het Witte Paard die goede dingen doen voor de mensheid, zoals de aanpak van terreur en gevaarlijke dictators'. En we worden verkeerd begrepen.''

De transatlantische kloof tussen Amerika en Europa vertaalt zich in de behoefte onder de Europese respondenten aan een sterk Europa, onafhankelijk van de Verenigde Staten. De meerderheid van de Fransen (75 procent), Duitsers (63 procent), Turken (60 procent) en Britten (56 procent) is voor een zelfstandiger Europese koers.

WWW.NRC.NL Opinieonderzoek