Terrorrisme 2

Nu de Spaanse premier in spe heeft aangekondigd dat hij de troepen zo snel mogelijk zal terugtrekken, rijst de vraag of Nederland dit voorbeeld niet moet volgen. Wij mogen m.i. in geen geval het mandaat na 15 juli verlengen. Deze mening houdt geen verband met de angst voor eventuele aanslagen in ons land, maar betekent een correctie op ons onverstandige besluit mee te werken aan de Amerikaanse invasie van Irak. Zoals nu alom bekend, berustte dit besluit op het foutieve uitgangspunt van de aanwezigheid van massavernietigingswapens. Wat was ons motief om destijds onze medewerking te verlenen aan het Amerikaanse optreden? Was het de eervolle ontvangst van premier Balkenende en de Hoop Scheffer door Bush op het Witte Huis of misschien het vooruitzicht van Amerikaanse steun aan de Hoop Scheffer bij diens benoeming tot de secretaris-generaal van de NAVO?

In een kabinet dat in zijn vaandel het herstel van normen en waarden heeft, past het elke schijn van verwevenheid te vermijden en ervoor te zorgen dat onze militairen niet zonder grondige redenen aan gevaren worden blootgesteld.

    • Mr. P.G. Meyer Viol