SER tikt FNV op de vingers voor lekken

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft FNV Bondgenoten berispt voor het lekken van vertrouwelijke informatie over een bedrijfsovername. Een vakbondsbestuurder van FNV Bondgenoten heeft eind vorig tegenover een journalist van NRC Handelsblad bevestigd dat handelshuis Hagemeyer mogelijk door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Clayton Dubilier & Rice (CDR) zou worden overgenomen.

Daarmee heeft de bestuurder de SER-fusiecode overtreden, zo heeft de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER beslist. De SER heeft als onderdeel van de berisping de uitspraak via een persbericht gisteren publiek gemaakt, de zwaarst mogelijke sanctie voor het lekken van geheime informatie.

,,Schending van de fusiecode ondergraaft het vertrouwen waarop de procedure van kennisgeving, informatie en overleg tussen fusiepartijen en vakorganisaties is gebaseerd'', aldus de geschillencommissie.

Eind vorig jaar meldde, volgens secretaris van de commissie J. Hoyinck, NRC Handelsblad na een gesprek met de vakbondsbestuurder de interesse van durfkapitalist CDR in Hagemeyer. Volgens de geschillencommissie kunnen fusieplannen die voortijdig uitlekken zeer ernstige gevolgen hebben voor de betrokken partijen. ,,In de praktijk kan een overtreding van de geheimhoudingsregels alleen doeltreffend worden voorkomen door standvastig elk commentaar te weigeren.''

Ook Hagemeyer zelf had zorgvuldiger te werk moeten gaan. ,,Met name heeft zij er onvoldoende op toegezien dat de verzending van de brieven met vertrouwelijke informatie uitsluitend geschiedde aan de direct betrokkenen.''