Ruzie over rechter hof Sierra Leone

De Britse president van het oorlogstribunaal in Sierra Leone mag zich niet buigen over beroepszaken van verdachten van de rebellenbeweging RUF. Het Hof van Beroep heeft dat bepaald. Verdedigers van drie RUF-leiders hadden het aftreden van rechtbankpresident Geoffrey Robertson geëist. Hij zou partijdig zijn omdat hij de rebellenbeweging in een boek als een moorddadige bende had omschreven. Het Hof van Beroep vond die klacht terecht. Robertson blijft rechtbankpresident maar zal zich alleen bezighouden met andere aangeklaagden.