Regeling vroeger pensioen behouden

De fiscale stimulans die het voor werknemers aantrekkelijk maakt om prepensioen op te bouwen, blijft bestaan. Dat schrijft staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken in een brief aan de werkgeversorganisaties en de vakbeweging.

In het regeerakkoord had het kabinet nog aangekondigd dat iedereen tot zijn 65ste zou moeten doorwerken met het oog op de vergrijzing. Daarom zou de fiscale aftrek van prepensioenpremies worden geschrapt. Ook zouden werknemers die vervroegd met pensioen gaan in één keer belasting moeten betalen voor de hele VUT-periode.

In het Najaarsakkoord schortte het kabinet de maatregelen al op, op voorwaarde dat de sociale partners zelf met een regeling voor VUT, prepensioen en levensloop zouden komen. Uiterlijk in april dit jaar zou daarover een akkoord moeten worden gesloten met het kabinet. De regeling zou per 1 januari 2006 ingevoerd moeten worden. Het overleg zit echter vast, reden waarom het kabinet de sociale partners tegemoetkomt.

Het kabinet wil werknemers via een levensloopregeling laten sparen voor maximaal 2,1 jaar verlof. Ze kunnen daarvoor jaarlijks maximaal 12 procent van hun inkomen sparen. De werknemer kan het verlof op een zelf gekozen moment opnemen. Het kabinet wilde opname van het verlof als prepensioen aanvankelijk alleen in deeltijd toestaan. Nu blijft het toch mogelijk dat werknemers voor een voltijds prepensioen sparen.

In zijn eerdere plannen wilde het kabinet werknemers slechts fiscale steun geven voor een pensioenopbouw tot maximaal 70 procent van het laatstverdiende loon. Besloten is nu dat mag worden gespaard voor meer pensioen, zodat werknemers die jong zijn begonnen met werken en die een `zwaar slijtend' beroep uitoefenen, eerder kunnen stoppen met werken. Het plan om werknemers die met vervroegd pensioen gaan in één keer belasting te laten betalen over hun hele VUT-periode, is van de baan.

VNO-NCW is ingenomen met deze ,,interessante opening'' die het kabinet biedt in de discussie over VUT, prepensioen en levensloop. ,,Dit moet ons helpen om overeenstemming te bereiken'', aldus directeur sociale zaken J.W. van den Braak.

De overige sociale partners reageren minder positief. MKB-Nederland vindt dat het kabinet de verkeerde keuzes maakt. ,,Wij hebben liever een beperktere verlofmogelijkheid in de levensloopregeling en een ruimere opzet van de mogelijkheden voor het vroegpensioen'', aldus coördinator sociaal beleid A. van Delft.

Vakcentrale FNV vindt de voorstellen die het kabinet doet voor een fiscaal ondersteunde levensloopregeling niet ver genoeg gaan. De FNV wil dat het kabinet met belastingvoordeel niet alleen individuele regelingen voor vroegpensioen aantrekkelijk maakt, maar ook afspraken daarover in CAO's. Ook het CNV had ,,op meer gehoopt''.