Rechters

Het artikel Rechters gaan akkoord met gedragscode (16 maart, pagina 2) meldt dat de `Leidraad partijdigheid' is opgesteld door het WODC. Dat is onjuist. De leidraad is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de presidenten van de rechtbanken en appèlcolleges.