Preventief fouilleren ook in trein en bus

Minister Donner (Justitie) wil preventief fouilleren mogelijk maken in het openbaar vervoer en op verkeersknooppunten. Nu is preventief fouilleren alleen mogelijk in een aantal grote steden.

In deze grote steden kan de lokale driehoek van burgemeester, politie en justitie zogeheten `veiligheidsrisicogebieden' kan aanwijzen. Donner wil het mogelijk maken om ook het openbaar vervoer en verkeersknooppunten aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.

De minister schrijft dat aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het evaluatierapport over preventief fouilleren waarin is onderzocht hoe dat in de praktijk is verlopen in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Heerlen, Haarlemmermeer, Den Helder en Maastricht. Donner heeft inmiddels een projectgroep in het leven geroepen die de mogelijkheden van uitbreiding van het preventief fouilleren zal onderzoeken. Uit de evaluatie blijkt dat het publiek deze bevoegdheid van de politie waardeert, klachten van gedupeerden zijn er nauwelijks geweest.

Betrokkenen bij dergelijke acties die voor het onderzoek geïnterviewd zijn, constateren dat het in de gebieden rustiger is geworden en dat het instrument effectief is geweest om wapengeweld te bestrijden. Dergelijke acties leiden ook tot zichtbaarder optreden van de politie in het publieke domein. In geen enkele stad is illegaal wapenbezit verschoven naar gebieden waar preventief fouilleren niet heeft plaatsgehad.

Maar een directe relatie tussen preventief fouilleren en het vergroten van de veiligheid kan niet worden vastgesteld. Dat komt omdat preventief fouilleren meestal wordt ingezet in combinatie met andere instrumenten om de openbare orde te handhaven en niet te herleiden is in welke mate fouilleren daaraan heeft bijgedragen.

De gemeente Rotterdam maakte eind vorig jaar al bekend dat preventief fouilleren in de stad had geleid tot daling van straatroof. De Rotterdamse politie heeft vorig jaar meer dan vijftig keer dergelijke acties op touw gezet, waarbij 18.697 mensen werden gefouilleerd. Rotterdam was de eerste gemeente die dat instrument inzette, later volgden soortgelijke acties in de andere steden en op Schiphol.