Omroep krijgt vast recht op kabelnetten

Het kabinet wil omroepbedrijven die niet zelf eigenaar zijn van een kabelnet, de mogelijkheid bieden hun producten via bestaande kabelnetten aan de klant aan te bieden. Dat blijkt uit de nota Omroep via de kabel, die inmiddels door het kabinet is aangenomen.

Een omroepbedrijf zou aan de bezitter van een kabelnet een `vastrecht' moeten betalen, waarna het de marktpartij dan verder vrij zou staan invulling te geven aan het aan te bieden pakket, en met de klant contracten aan te gaan over de huur van de decoder en wat dies meer zij. Zulke wetgeving zou een eind kunnen maken aan talrijke conflicten, in het bijzonder het abonnee-tv-bedrijf Canal Plus en kabeleigenaar UPC. De laatste heeft zich enige tijd verzet tegen doorgifte van de Canal Plus-producten, omdat men zelf met een ander coderingssysteem en abonneekanalen Canal Plus concurrentie aandeed.

Nieuwe wetgeving zou aan zulke conflicten een einde kunnen maken. Het zou de eigenaren van kabelnetten onmogelijk maken zich te bemoeien met het contact tussen derden die van het kabelnet gebruik maken, en hun klanten. De kabel gaat daarmee gelijkenis vertonen met het vaste telefoonnet, dat in handen is van KPN, maar waarop ook derden actief zijn.

Dat zulke wetgeving nog niet eerder tot stand is gekomen, hangt ermee samen dat de overheid niet had gedacht dat omroep-consumptie via de kabel zo overheersend zou blijven in Nederland – zo memoreert de nota. Negentig procent van de omroepconsumptie vindt plaats via de kabel, tegen slechts acht procent via de satelliet en minder dan één procent via het digitale etherproject Digitenne, dat nog in de kinderschoenen staat.

Het marktaanbod van niet-eigenaren van kabelnetten, zoals het kabinet zich voorstelt, zou kunnen plaatsvinden via `packagers', ondernemingen die zelf frequenties huren om deze aan omroepbedrijven door te verhuren. Op dit moment wordt het kabelaanbod wettelijk bepaald door een doorgifteplicht van een beperkt aantal programma's van de publieke omroep, en de verplichting voor kabeleigenaren om voor de doorgifte van een beperkt aantal niet-verplichte signalen te overleggen met lokale `kabelraden', die geacht worden een afspiegeling van de bevolking te zijn.

Het kabinet denkt bij de nieuwe plannen vooral aan digitale pakketten.