Nota Ruimte moet positie Randstad verder versterken

De luchthaven Schiphol krijgt de ruimte om tot 2030 verder te groeien op de huidige locatie. De Randstad moet worden opgewaardeerd om te kunnen blijven concurreren met buitenlandse agglomeraties. Nieuwbouwhuizen in de Randstad worden gebouwd aan de randen van het Groene Hart, vooral in de omgeving van Leiden, en in Almere. Woningen mogen niet meer in de directe omgeving van Schiphol worden gebouwd.

Dit zijn uitgangspunten van het ruimtelijk beleid voor de komende twintig jaar waarmee de meest betrokken bewindslieden gisteren hebben ingestemd. De uitgangspunten staan in de Nota Ruimte van minister Dekker (VROM). Het beleidsstuk wordt komende week besproken met maatschappelijke organisaties en bestuurders. Eind april moet het beleid in de ministerraad worden vastgesteld. Er kunnen in dit overleg nog wijzigingen optreden. Dekker beloofde gisteren de Tweede Kamer een onderzoek van de landsadvocaat te vragen naar de juridische haalbaarheid van het plan, waarvoor formeel geen inspraakronde meer volgt.

Het kabinet zet in op een ,,bundeling'' van economische activiteiten in zes nationale stedelijke netwerken die Nederland concurrerend moeten houden. Behalve `Randstad Holland' zijn dat de Brabantse stedenrij (`Brabantstad'), Maastricht-Heerlen, Twente, Arnhem-Nijmegen en Groningen-Assen.

Het kabinet hecht veel waarde aan het bereikbaar houden van met name de Randstad. Grootste knelpunt is de rijksweg A4 van Amsterdam naar Delft, die moet worden doorgetrokken naar Vlaardingen en de Hoeksche Waard. Het rijk begint een planstudie naar een gewenste Zuiderzeelijn naar het noorden, bij voorkeur een hogesnelheidslijn of magneettrein als de kosten niet te hoog worden. Van ,,nationaal belang'' achten de ministers de aanleg van grootschalige bedrijventerreinen in de Hoeksche Waard en in Moerdijkse Hoek. Ook de Amsterdamse Zuidas wordt krachtig ondersteund.

NOTA RUIMTE: pagina 3

    • Arjen Schreuder