Geen gemeentebordeel

Rotterdam krijgt geen gemeentelijk bordeel voor niet-verslaafde prostituees. Er zijn te weinig prostituees voor de exploitatie van deze `laagdrempelige voorziening' ter vervanging van de tippelzone aan de Keileweg.

Dat heeft het Rotterdamse college (Leefbaar Rotterdam, CDA, VVD) gisteren besloten. Na diverse maatregelen tegen de overlast rond de tippelzone werken er volgens tellingen van de gemeente momenteel niet meer dan ruim twintig niet-verslaafde prostituees. Per etmaal zijn dit er gemiddeld twaalf. Dat is te weinig voor de rendabele exploitatie van een bordeel, aldus het college.

Sluiting van de Keileweg is als doel opgenomen in het collegeprogram. Het college dacht daarbij oorspronkelijk aan een andere plek en een andere opzet voor de zone, namelijk een `kleinschalige, inpandige voorziening'. Ongeveer vijftig niet-verslaafde prostituees hadden daar dan een kamertje kunnen huren om te werken. Vorig jaar plaatste het college een advertentie waarin het belangstellenden opriep zich aan te melden als bordeelexploitant.

Door de collegemaatregelen tegen overlast zijn het afgelopen jaar steeds meer prostituees van de tippelzone verdwenen. Zo kwam er cameratoezicht, werden er preventief-fouilleeracties gehouden en vond er regelmatig controle plaats van de toegangspasjes voor prostituees. Voor verslaafde prostituees werden plaatsen gecreëerd in `hulpverleningstrajecten'.