Franse subsidies krijgen fiat EU

De Europese Commissie gaat akkoord met het Franse systeem van filmsubsidiëring. De Commissie wilde de voorwaarden voor de subisidies aanpakken. In het Franse systeem moet een filmproducent 80 procent van het budget besteden in Frankrijk. Ter vergelijking: bij de Nederlandse cv-regeling gold de laatste jaren een bestedingsverplichting van 50 procent. Intensieve lobby vanuit Parijs heeft voorkomen dat de Commissie een streep haalde door die regel. Het huidige stelsel blijft gelden tot en met 2007, daarna wordt aan de hand van een Europa-brede studie naar filmsubsidies bekeken in hoeverre het systeem moet veranderen. Frankrijk gaf besteedde in 2002 450 miljoen euro aan filmsubsidies.