Eerwraak niet opgenomen in strafrecht

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) weigert een motie van haar partijgenoot Hirsi Ali (VVD) uit te voeren om eerwaak in het wetboek van strafrecht op te nemen.

Dat bleek gisteren in een debat in de Tweede Kamer over de emancipatie van etnische minderheden. Hirsi Ali refereerde aan de moord vorige week vrijdag op de Turkse Gül, die door haar man werd vermoord. Het was de derde keer binnen tien maanden dat een allochtone vrouw in een Blijf-van-mijn lijf-huis het slachtoffer werd van eerwraak. ,,Zo lang allochtone vrouwen'', aldus Hirsi Ali, ,,bedreigd worden met geweld door hun families en naasten zal hun integratie en hun emancipatie niet slagen.'' Verdonk zegde wel toe een proef te zullen beginnen in een of twee politieregio's met het registreren van de etnische afkomst van verdachten van huiselijk geweld en eerwraak.

Volgens Verdonk zijn in het Wetboek van Strafrecht ook deelneming en medeplichtigheid strafbaar. Evenals voorbereiding van ernstige misdrijven. Daarmee komt de wet, aldus de minister, al tegemoet aan de wens van Hirsi Ali om familieleden en anderen die bij een eerwraak betrokken zijn, strafrechtelijk aansprakelijk te stellen. Volgens Hirsi Ali zijn families die bij een eerwraak betrokken zijn, er zelf niet van overtuigd dat zij een misdaad plegen. Tegen deze achtergrond, zei ze, is het belangrijk dat in de wet expliciet staat dat het toepassen van eerwraak strafbaar is. ,,Dat is ook een eerbetoon aan de vrouwen die slachtoffer zijn geworden van eerwraak'', meende ze.

Verdonk ontkende dat het wijzigen van de wet ,,een kleine moeite''is, zoals Hiris Ali beweerde. Ze riep de Kamer op om praktisch te zijn en gebruik te maken van de bestaande strafbepalingen.

Ook weigerde Verdonk om het CDA tegemoet te komen. Het Kamerlid Eski (CDA) vroeg in een motie om daders van huiselijk geweld gedurende vijf jaar te verbieden een nieuwe partner uit het land van herkomst te halen. Deze motie wordt door een ruime meerderheid van de Kamer ondersteund. De VVD wil dit niet vijf jaar, maar levenslang verbieden. Verdonk zei het met het CDA eens te zijn, maar dat zo'n verbod niet haalbaar is.