Dekker heeft Nota Ruimte nagenoeg rond

Minister Dekker (VROM) bespreekt volgende week het laatste ontwerp van haar Nota Ruimte met betrokken bestuurders en organisaties. ,,Daarna gaan we de puntjes op de i zetten'', kondigde de minister gisteren aan in een overleg met de Tweede Kamer.

Op aandringen van verschillende fracties beloofde Dekker haar nota over de ruimtelijke ordening ook nog eens voor te leggen aan de landsadvocaat. Die moet onderzoeken of de nota zonder een nieuwe, formele inspraakronde kan worden ingevoerd. Aanvankelijk vond de minister advies van de landsadvocaat dit niet nodig omdat er al een interdepartementale werkgroep van juristen betrokken is bij het proces.

Minister Dekker sprak met klem tegen dat ze de inspraak van burgers fors heeft beperkt. ,,We hebben alles steeds besproken met de maatschappelijke organisaties en de landsdelen. Ik onthoud niemand iets'', aldus de minister. Maar ook haar eigen partij de VVD stelde de vraag of de gekozen aanpak juridisch houdbaar is. ,,Bij verlies zijn de rapen gaar'', waarschuwde het Kamerlid Geluk.

Om het beleidsstuk voor de ruimtelijke ordening sneller gereed te hebben, heeft de minister besloten ingewikkelde en langdurige inspraakprocedures over te slaan. Dekker zegt verder te borduren op de Vijfde Nota van voormalig minister Pronk. Daarvoor zijn de gebruikelijke inspraakregels gevolgd.

De oppositiepartijen vinden dat een verkeerde aanpak. PvdA en GroenLinks vroegen Dekker met klem alsnog een extra rondje inspraak te organiseren. Dat zou met twaalf weken bekeken kunnen zijn, rekende Kamerlid Duyvendak voor. Hij verweet de minister `regentesk' en `drammerig' gedrag. ,,U voert geen dialoog maar houdt in feite een monoloog.'' De meerderheid van de Tweede Kamer lijkt tevreden gesteld met de toezegging alsnog advies te vragen aan de landsadvocaat.