De Geus laakt beloningen topmanagers

Minister De Geus heeft VNO-NCW aangesproken op ,,de enorme beloningsstijgingen aan de top van ondernemingen''. Die doen het economisch herstel van Nederland geen goed, vindt De Geus.

De minister van Sociale Zaken schriuft dit in een brief aan voorzitter Schraven van de werkgeversorganisatie. Gisteren werd bekend dat de beloningen van de bestuurders van bank en verzekeraar ING vorig jaar met gemiddeld 50 procent zijn gestegen. De Geus (CDA) schreef nog dezelfde dag een brief aan VNO-NCW, waarin hij wees op het Najaarsakkoord van oktober vorig jaar. Daarin is afgesproken dat de sociale partners dit en volgend jaar geen looneisen stellen. De Geus herinnert hen aan hun belofte om voor de niet-CAO-lonen ,,eenzelfde terughoudendheid te betrachten''.

De Geus verwijst overigens niet expliciet naar de salarissprong van de ING-top, maar naar ,,enorme beloningsstijgingen aan de top van ondernemingen''. ,,Het is niet aan het kabinet om individuele gevallen te beoordelen'', schrijft hij.

Volgens De Geus verspelen bestuurders van topondernemingen door de beloningsstijgingen hun gezag om deel te nemen aan het publieke debat over economisch herstel van Nederland. Hij doet een beroep op VNO-NCW om dit te bespreken met het bedrijfsleven.

VNO-NCW noemt de brief van De Geus ,,voorbarig'' en wijst erop dat die is ,,gebaseerd op een enkel geval'' dat bovendien uit 2003 stamt, en niet uit de jaren waarop het Najaarsakkoord betrekking heeft. VNO-NCW betreurt het dat de minister de rol en betekenis van grote ondernemingen in de toekomst van de economie ,,versmalt tot een inkomensdiscussie''.

Minister Zalm (Financiën) beantwoordde gisteren in de Tweede Kamer ook vragen over de kwestie. Hij zei dat de beloningsstijging het kabinet ,,niet zint'' en wees erop dat in de toekomst zoiets niet meer mogelijk is zonder toestemming van de aandeelhouders.